SÁNG TẠO VUI
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Công nghiệp
  • Quy định hiển thị trên nhãn bóng đèn Rạng Đông

Quy định hiển thị trên nhãn bóng đèn Rạng Đông

Việc quy định nhãn dán năng lượng và tập trung các hoạt động chiếu sáng chất lượng cho các loại nhãn dán của các thương hiệu sản phẩm nói riêng và bóng đèn Rạng Đông nói chung nhằm đảm bảo được hoạt động tiêu thụ năng lượng hiệu quả và đảm bảo chất lượng của thương hiệu, sản phẩm.

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Mã chứng nhận

Công ty dược phẩm An Thiên Mã chứng nhận được Bộ Công thương cấp nhằm phục vụ công tác quản lý. Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng được quy định cụ thể.

Dược phẩm An Thiên Tên/Mã sản phẩm

Đây được coi là tên hoặc mã sản phẩm doanh nghiệp đăng kí nhãn dán và được Bộ công thương cấp giấy chứng nhận tiết kiệm năng lượng.

Hãng sản xuất

Tên của tổ chức, doanh nghiệp sản xuất đăng kí nhãn dán năng lượng. Công ty bóng đèn Rạng Đông được lấy tên Rạng Đông để làm nhãn dán năng lượng.

Nhà nhập khẩu

Nhà nhập khẩu là tên của tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm đăng ký nhãn năng lượng. Chúng được áp dụng riêng cho nhà nhập khẩu.

Chỉ số đánh giá mức tiết kiệm năng lượng

Cấp hiệu suất năng lượng

Năng lượng tiêu thụ trong 1 giờ vận hành của sản phẩm tương ứng với số giờ vận hành của các sản phẩm cùng chủng loại nhưng do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo chia thành 5 khoảng tương ứng với số sao trên nhãn từ 1 – 5 sao.

Cấp hiệu suất năng lượng được Bộ Công Thương xác định qua việc đánh giá kết quả thử nghiệm chỉ tiêu hiệu suất năng lượng của sản phẩm và được thể hiện trong Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Mức tiêu thụ năng lượng

Chỉ số tiêu thụ năng lượng được tính bằng kWh/ năm của bóng đèn Rạng Đông.

Liên hệ tư vấn sản phẩm đèn Rạng Đông:

Email: info@hoangphatlighting.vn

Website: www.hoangphatlighting.com