SÁNG TẠO VUI
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Công nghiệp
  • Kiểm định cần trục tháp theo đúng quy trình

Kiểm định cần trục tháp theo đúng quy trình

Một trong những thiết bị không thể thiếu trong xây dựng đó là cần trục tháp. Bởi cần trục tháp đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng. Do đó, cần thực hiện kiểm định cần trục tháp để đảm bảo cần trục tháp được vận hành tốt nhất cũng như đảm bảo an toàn cho công nhân xây dựng bên trong công trường.

Cơ chế kiểm định cần trục tháp

Kiểm định cần trục tháp được thực hiện theo 3 cơ chế là kiểm định cần trục tháp lần đầu, định kỳ và bất ngờ. Mỗi cơ chế kiểm định đều có mục đích riêng.

Kiểm định cần trục tháp lần đầu là sau khi lắp đặt xong cần trục tháp và trước khi đưa cần trục tháp vào hoạt động, phục vụ công việc xây dựng.

kiểm định cần trục tháp

Kiểm định cần trục tháp theo định kỳ là kiểm định mặc dù cần trục tháp vẫn đang hoạt động và vận hành bình thường nhưng đã hết thời gian thực hiện việc kiểm định lần đầu. Ví dụ như kiểm định theo định kỳ sẽ được thực hiện 3 năm một lần hoặc 2 năm một lần hoặc thậm chí là 1 năm một lần kể từ ngày thực hiện kiểm định lần đầu xong.

Kiểm định cần trục tháp bất ngờ là kiểm định khi có sự chỉ định và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như bộ thương binh và lao động xã hội. Ngoài ra, việc kiểm định bất ngờ còn được thực hiện khi di chuyển hoặc bảo trì, bảo dưỡng cần trục thấp khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Khi sử dụng người vận hành cảm thấy cần trục tháp không an toàn thì cũng cần phải tiến hành kiểm định để chắc chắn rằng cần trục tháp luôn được hoạt động một cách tốt nhất.

Các bước tiến hành kiểm định cần trục tháp

Việc kiểm định cần trục tháp phải được thực hiện qua 5 bước kiểm định mới đảm bảo được yêu cầu và đảm bảo an toàn như kiểm tra hồ sơ và tài liệu của cần trục tháp, kiểm tra các bộ phận bên ngoài cần trục tháp bằng mắt thường, kiểm định các thông số kỹ thuật bên trong cần trục tháp, dùng các phương pháp thử, cuối cùng là đánh giá kết quả kiểm định cần trục tháp xem có đảm bảo chất lượng và yêu cầu hay không.

Kiểm tra hồ sơ và tài liệu của cần trục tháp là kiểm tra các thông số cũng như các thiết bị mà nhà sản xuất đưa ra có đầy đủ không.

Kiểm tra các bộ phận bên ngoài là kiểm định bằng mắt thường xem các thiết bị có bị biến dạng và có giống với thiết kế không.

Kiểm định các thông số kỹ thuật bên trong là dùng các dụng cụ đo đạc để kiểm tra các thông số kỹ thuật xem có chính xác và giống với các thông số mà nhà sản xuất đã đề ra.

Sử dụng các phương pháp thử nghiệm để đánh giá độ an toàn của thiết bị cần trục tháp.

Đánh giá cần trục tháp là đánh giá tất cả những vấn đề liên quan đến thiết bị cần trục tháp đã kiểm tra được từ những bước trên để đưa ra quyết định rằng cần trục tháp có đảm bảo và có được phép đưa vào hoạt động. Nếu được phép được vào hoạt động cơ quan kiểm định có nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận là đã thực hiện kiểm định và đủ điều kiện để đưa vào hoạt động.