SÁNG TẠO VUI
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Công nghiệp
  • Bình Thuận: Phổ biến quy định mới trong lĩnh vực hóa chất

Bình Thuận: Phổ biến quy định mới trong lĩnh vực hóa chất

Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận vừa tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất cho các doanh nghiệp ngành Công Thương.

 

CôngThương - Các văn bản được phổ biến gồm: Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 13/2/2012 của Bộ Công Thương quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5507:2002 quy định về hóa chất nguy hiểm; quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển. Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại; Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Buổi tập huấn nhằm giúp các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất cập nhật các quy định mới được ban hành thay thế quy định cũ; những quy định mới phát sinh nhằm điều chỉnh các hành vi có liên quan đến công tác bảo đảm an toàn trong vận chuyển hàng nguy hiểm, góp phần bảo vệ môi trường khi có sự cố xảy ra và giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp cũng đã thẳng thắn trao đổi những thắc mắc của đơn vị xoay quanh vấn đề học và cấp Giấy chứng nhận liên quan, cách làm báo cáo giám sát môi trường,… Đại diện phía Sở Tài nguyên & Môi trường cũng đã giải đáp cơ bản các vướng mắc, đồng thời ghi nhận các bất cập để có kiến nghị đến các bộ, ngành có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.