SÁNG TẠO VUI
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • 5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội

5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội

Bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội để có thể nắm rõ những vấn đề liên quan đến BHXH như thế nào.Nó có thể giúp cho bạn có thể lựa chọn việc tham gia BHXH được hợp lý nhất.

Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên Dịch vụ bảo hiểm xã hội đang là sự lựa chọn của rất nhiều người khi bản thân không nắm rõ các thông tin và quy định của luật bảo hiểm xã hội một cách cụ thể và chính xác nhất.

5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội

Công ty dược phẩm An Thiên Với 5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội  sau đây, chúng tôi hy vọng là bạn có thể đảm bảo thực hiện các thông tin và có sự lựa chọn tham gia một cách chính xác nhất .

- Dược phẩm An Thiên Thứ nhất là nguyên tắc về mức hưởng BHXH: Theo quy định của luật BHXH thì mức hưởng BHXH sẽ được tính dựa trên thời gian và mức đóng của người tham gia BHXH. Ngoài ra thì giữa những người tham gia chế độ BHXH cũng có những chia sẻ về mặt quyền lợi với nhau như các chế độ về ốm đau, thai sản...

- Thứ hai là nguyên tắc về mức đóng BHXH bắt buộc và mức đóng BHXH tự nguyện: Theo đó thì đối với BHXH bắt buộc bao  gồm cả bảo hiểm thất nghiệp sẽ đươc tính trên mức tiền lương hay tiền công hàng tháng mà người lao động nhận được. Nhưng BHXH tự nguyện thì sẽ do người tham gia bảo hiểm tự chọn mức đóng nhưng mức này không được thấp hơn mức lương cơ sở vùng theo quy định.

- Thứ ba là nguyên tắc về chế độ được hưởng khi người lao động vừa tham gia BHXH bắt buộc và cả BHXH tự  nguyện: Theo quy định của luật BHXH thì người lao động nếu có thời gian tham gia BHXH để được hưởng lương hưu có cả BHXH  bắt buộc và BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của  pháp luật.

- Thứ tư là quỹ BHXH quản lý một cách thống nhất, công khai các khoản thu từ BHXH: Nguyên tắc này nhằm quản lý các khoản thu-chi một cách hợp lý để có thể đảm bảo là trong quá trình hoạt động của cơ quan BHXH không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi mà người tham gia BHXH được hưởng.

- Thứ năm là nguyên tắc thực hiện các thủ tục tham gia BHXH phải đảm bảo tính đơn giản, dễ dàng và đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHXH: Theo nguyên tắc này thì các quy định về hồ sơ và thủ tục tham gia BHXH đưa ra cần đơn giản, không quá nhiêu khê , phúc tạp và quy định rõ những quyền lợi mà người tham gia BHXH được hưởng để có thể đảm bảo thực hiện cho chính xác.

Với 5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội trên đây, chúng tôi tin là người tham gia BHXH có thể nắm rõ để có thể thực hiện cho đầy đủ. Đồng thời có thể đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất.