• Khoa học
  • Xem toàn văn Di chúc gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem toàn văn Di chúc gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 30/8, nhiều người dân và du khách nước ngoài đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh xem triển lãm “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” và giới thiệu toàn văn bản chụp Di chúc gốc của Người.

Ban tổ chức cho biết, nhân kỷ niệm 69 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2014) và 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014), Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tổ chức triển lãm: “45 năm thực hiện Di chúc Hồ chí Minh”.

Triển lãm này có 2 phần: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 45 năm thực hiện Di chúc của Người.

Triển lãm giới thiệu toàn văn bút tích Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, sửa chữa, bổ sung trong những năm từ 1965-1969. Triển lãm còn giới thiệu tới công chúng một số tài liệu, hiện vật quan trọng liên quan đến Di chúc.

Ban tổ chức cho biết, những hình ảnh trưng bày tại triểm lãm sẽ góp phần tuyên truyền, động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành quả đã đạt được trong 45 năm qua. Từ đó, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…