SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Việt Nam có rất ít công ty kiểm định

Việt Nam có rất ít công ty kiểm định

Người ta tin rằng, tại Việt Nam, hầu hết công tác kiểm định là dành cho các nhà chức trách thuộc Nhà nước tiến hành.

Đối với nhiều người, công tác kiểm định là dành cho các chuyên viên thuộc cơ quan nhà nước đảm nhiệm, cá nhân không thể tự tiến hành kiểm định hay thành lập công ty kiểm định. Những đánh giá đó cũng phần nào đúng. Bởi vì, công tác kiểm định đòi hỏi những tiêu chuẩn riêng, cũng như những thủ tục trình tự liên quan đến pháp luật. Cho nên, việc kiểm định an toàn nên do các đơn vị chuyên trách xử lí.

Tuy nhiên, bối cảnh xã hội với rất nhiều đòi hỏi, mà những yêu cầu đòi hỏi đó khiến nhiều cơ quan nhà nước không thể kịp thời đáp ứng và xử lí một cách nhanh chóng nhất, đảm bảo thời gian và chất lượng cho nhiều đối tượng khác nhau. Một đất nước, nhu cầu có thể tăng nhanh chóng, dân số có thể tăng nhanh chóng, nhưng những cơ quan nhà nước luôn bị giới hạn ở một mức độ nhất định. Và nếu như yêu cầu có sự điều chỉnh nào đó cần có thời gian sửa đổi, bổ sung hay điều chỉnh, không thể tùy tiện thay đổi theo nhu cầu của xã hội. Bởi lí do đó mà trong công tác kiểm định ở một số mảng vẫn do một số cá nhân tự đứng ra thành lập công ty kiểm định và phụ trách công tác kiểm định an toàn cho sản phẩm, hàng hóa của các đơn vị sản xuất mà vẫn được hợp pháp hóa.

Sự ra đời của các công ty kiểm định phần nào đáp ứng nhu cầu ngày một lớn của các cơ sở sản xuất, của các doanh nghiệp cũng như yêu cầu “dùng hàng đạt chuẩn” của người tiêu dùng trong nước. Hơn nữa, các công ty kiểm định cũng là kết quả của sự linh động của nhà nước ta trong quá trình phát triển cũng như quan tâm đến nhu cầu xã hội của đất nước.

Và ở Việt Nam hiện nay có khá nhiều các công ty kiểm định, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng đều tựu chung một mục đích phục vụ cho công tác kiểm định được diễn ra một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn. Đơn vị có nhu cầu kiểm định không nhất thiết phải phụ thuộc vào một cơ quan chức trách nào mới có thể thực hiện nhu cầu của mình.