SÁNG TẠO VUI
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Khoa học
  • Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không? – đây là một trong những câu hỏi được nhiều người thắc mắc và mong muốn được tư vấn cụ thể, chính xác hơn. Dưới đây sẽ là thông tin gợi ý.

 

Luật doanh nghiệp dù có sửa đổi, bổ sung như thế nào thì cũng sẽ có những điều lệ chung cho đối tượng được quyền hay không được quyền thành lập doanh nghiệp với các điều khoản cụ thể hơn.

Theo như điều 13 luật Doanh nghiệp thì các cá nhân Việt Nam, tổ chức trong và ngoài nước đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định. Nhưng trừ trường hợp 1 số đối tượng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam như: cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhằm thu lợi nhuận riêng cho doanh nghiệp của mình. Những cán bộ, công nhân viên theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong cách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cũng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Hơn nữa, những đối tượng khác như người chưa thành niên, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người đang chấp hành tù hoặc đang bị toàn cấm hành nghề kinh doanh, và một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Như vậy, dù thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn thì đối tượng cho phép và không cho phép để thành lập và quản lý doanh nghiệp cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Trước khi lên kế hoạch ấp ủ và thực hiện một cơ hội khởi nghiệp mới, chắc chắn cá nhân và tổ chức cần phải kịp thời tìm hiểu, nắm bắt để nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ, thủ tục nhằm sớm thành lập và giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động sớm và tốt nhất.