SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân

Nếu nói, các thành viên của các loại hình doanh nghiệp khác có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình thì doanh nghiệp tư nhân lại hoàn toàn khác. Trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân chính là ưu điểm nhưng nó cũng là nhược điểm của doanh nghiệp này trong việc phát triển kinh tế.

Nói đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp là nói đến một giải pháp hỗ trợ hiệu quả và mang đến giá trị tiết kiệm cao nhất. Không chỉ là tiết kiệm thời gian, công sức mà còn tiết kiệm chi phí rất nhiều.

Trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân

Hiện nay, khi thành lập doanh nghiệp tư nhân thì không ít người đã biết được loại hình doanh nghiệp này sẽ mang đến trách nhiệm vô hạn cho chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân chính là ưu điểm và cũng là nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân. Vì sao thế?

Ưu điểm

Nếu như trong kinh doanh, việc nắm bắt các cơ hội kinh doanh là điều rất quan trọng để có thể giúp doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, đôi lúc, các loại hình doanh nghiệp như: công ty cổ phần, công ty TNHH  sẽ gặp khó khăn vì có thể vấp phải nhiều ý kiến phản đối trái chiều nhau. Điều này có thể khiến cho doanh nghiệp mất đi cơ hội kinh doanh hiếm có. Nhưng với daonh nghiệp tư nhân thì khác. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngay cả việc tăng hay giảm vốn của doanh nghiệp tư nhân cũng do chủ doanh nghiệp quyết định. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp không bị bỏ lỡ các cơ hội hợp tác kinh doanh hiếm có.

Nhược điểm

Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. Việc kinh doanh thua lỗ hay có lợi nhuận đều thuộc trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân. Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân là trách nhiệm vô hạn nên có thể khi có sự thua lỗ thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải sử dụng toàn bộ tài sản cá nhân mình có để có thể giải quyết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác. Đây chính là điểm bất lợi và có thể mang đến sự thiệt thòi đối với loại hình doanh nghiệp này. Chính vì thế mà trước khi lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân thì bạn cần phải cân nhắc thật kỹ về những bất lợi mà nó có thể gây nên.

Như vậy, chúng ta có thể nói là trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân chính là điều tạo nên sự thuận lợi và cũng là khó khăn đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.