SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Khoa học
  • Thực hiện vốn cam kết sau khi thành lập doanh nghiệp

Thực hiện vốn cam kết sau khi thành lập doanh nghiệp

Việc thực hiện vốn cam kết sau khi thành lập doanh nghiệp được xem là một trong những việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp.

Nếu không thực hiện đúng vốn cam kết thì doanh nghiệp rất dễ bị phạt những khoản tiền không đang có.

Các giấy tờ, thủ tục và các việc cần làm cho một doanh nghiệp mới thành lập là khá nhiều. Trong đó, việc thực hiện vốn cam kết sau khi thành lập doanh nghiệp là một việc khá quan trọng và cần phải làm sau khi thành lập doanh nghiệp.

Tuỳ theo doanh nghiệp mà bạn đăng ký kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp nào mà việc góp vốn cam kết cũng khác nhau.

Đối với công ty TNHH thì chủ sở hoặc thành viên phải góp đầu đủ vốn đúng thời hạn và đúng số vốn đã cam kết

Đối với công ty cổ phần thì phải đảm bảo nghĩa vụ thành toán đủ số cổ phần cam kết người kể từ 90 ngày được cấp GCNĐKKD.

Đây là việc bắt buộc của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp. Vì nếu bạn không làm đúng như yêu cầu của pháp luật thì rất dễ bị phạt và mức phạt cũng khá cao khi từ 5 tới 20 triệu đồng). Ngoài ra con khá nhiều việc cần làm khác sau khi thành lập doanh nghiệp mà bạn có thể tham khảo ở trên google hoặc liên hệ với dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.