SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Khoa học
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân rất đơn giản

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân rất đơn giản

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân có gì khác so với thành lập doanh nghiệp nhà nước. Dưới đây là một số điểm lưu ý về thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Theo chương VII, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 quy định về vốn đầu tư của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tự đăng kí, số vốn này phải chính xác trong đó nêu rõ số vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản khác. Lưu ý, doanh nghiệp tư nhân không được quyên góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần (theo điểm 4 điều 183 Luật doanh nghiệp năm 2014).

dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Đặc biệt,trong thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, vốn pháp định rất quan trọng. Đây là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp. Loại vốn này, được quy định cụ thể theo danh mục ngành nghề mà Chính phủ quy định.

Nếu là doanh nghiệp tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài thì cần kê khai số vốn mà công ty, cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài đầu tư. Nhất là trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, ngoài việc xin giấy phép của Bộ Kế hoạch đầu tư, chủ doanh nghiệp cần phải xin giấy phép của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch hoặc Cục du lịch. Nhằm giúp bạn đi vào hoạt động nhanh hơn chúng tôi sẽ giúp bạn với dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói.