SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Khoa học
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Ít ai biết được các thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá, bên cạnh các thủ tục thành lập doanh nghiệp thì thành lập doanh nghiệp thẩm định giá có những quy định riêng.

Để tìm hiểu thông tin về thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá, chúng tôi tìm hiểu quy định của pháp luật về Doanh nghiệp và đưa ra câu trả lời tới quý bạn đọc như sau.

Bước 1: chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp vì ứng với mỗi loại hình sẽ có những quy định bắt buộc.

- Doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp bắt buộc phải là thẩm định viên về giá, đồng thời ít nhất phải có 2-3 thẫm định viên.

 - Công ty trách nhiệm hữu hạn: người đại diện hợp pháp của công ty phải là thẩm định viên về giá và công ty phải có từ 3 thẩm định viên về giá trở lên.

- Công ty hợp danh: tất cả các thành viên hợp danh phải là thẩm định viên về giá

- Công ty cổ phần: người đại diện hợp pháp của công ty phải là thẩm định viên về giá.

https://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html

Bước 2: chuẩn bị hồ sơ để nộp lên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động, xin giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

Tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá là nền tảng kiến thức cơ bản mà cá nhân hay tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá nên trang bị. Chúng tôi hy vọng những vướng mắc của quý vị có thể đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi để cùng chia sẻ.