SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ là một điều không thể thiếu của sự phát triển hiện nay. Vậy thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ bao gồm những gì ? Bạn cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Nhiều người mong muốn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ nhưng vẫn còn e ngại về thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ. dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ tư vấn cho bạn hiểu rõ về thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ gồm:

Thứ nhất, lập hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, sau khi được thành lập, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trình Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để xem xét. Sau khi được thông qua, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Hồ sơ đăng ký chứng nhận thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ gồm có:

- giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dự án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng không khác việc thành lập các doanh nghiệp thông thường khác. Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất.