Trang chủ » Thủ tục lấy bảo hiểm xã hội

Thủ tục lấy bảo hiểm xã hội

(Ngày đăng: 06-09-2017 08:31:42)
icon facebook   icon google plus  
Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu sử dụng người lao động, thì người lao động phải làm thủ tục lấy bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao độngtrong suốt quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình, tùy vào mức thu nhập và mức đong sẽ nhận được tương ứng.

Nếu doanh nghiệp đang lo lắng về thủ tục bảo hiểm xã hội thế nào, để giải quyết chế độ cho người lao động đã có dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp cơ quan bạn vấn đề trên. trước hết phải hiểu rõ đối tượng lấy bảo hiểm xã hội như thế nào.

Thủ tục lấy bảo hiểm xã hội

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà Thủ tục lấy bảo hiểm xã hội có sự khác nhau, trường hợp bạn chấm dứt hợp đồng lao động hay người lao động chuyển công tác thì sau một năm nghỉ việc nếu như người lao động  không muốn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa thì có thể thực hiện yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội.

Như vậy khi chấm dứt hợp đồng lao động  với doanh nghiệp sau 01 năm thì người lao động đủ điều kiện để lấy sổ bảo hiểm xã hội. Theo quy định của luật bảo hiểm thì khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì bắt buộc người sử dụng lao động phải làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện báo giảm và lấy bảo hiểm xã hội.

Để có thể lấy lại sổ bảo hiểm thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: sổ bảo hiểm xã hội,quyết định nghỉ việc, đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội,đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội và nộp hồ sơ tại tổ chức bảo hiểm xã hộiquận/huyện nơi cư trú để nhận trợ cấp.

Khi đã nộp các hồ sơ đầy đủ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì cơ quan này sẽ  tiến hành giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho bạn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của người lao động. Việc giải quyết hồ sơ của cơ quan chức năng chỉ được thực hiện sau khi đã thực hiện các Thủ tục lấy bảo hiểm xã hội  theo quy định. Khi đã nhận được sổ từ cơ quan bảo hiểm xã hội tùy vào mức đóng của người lao động sẽ nhận được tỷ lệ tương ứng mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Theo quy định thì cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bạn có thể nhận tiền tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm.

Thực tế thì hiện nay, theo chủ trương của chính phủ thì các cơ quan nhà nước thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình nên có những thủ tục phù hợp với quy định và hạn chế những thủ tục không cần thiết. Khi nắm vững được các thủ tục liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội doanh nghiệp sẽ thực hiện các công việc của mình với cơ quan này một cách nhanh chống, đỡ tốn thời gian và chi phí.