SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty TNHH

Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty TNHH

Để các công ty, doanh nghiệp có thể thành lập và hoạt động tốt các lĩnh vực kinh doanh thì các doanh nghiệp, công ty cần làm thủ tục đăng ký kinh doanh nói chung và thủ tục đăng ký kinh doanh công ty TNHH nói riêng.

Đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những thủ tục để có được giấy phép kinh doanh cũng như có được các thông tin pháp lý hợp lý nhất.

Bước vào năm 2017, đón đầu cơ hội kinh doanh trong tình hình đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới bên ngoài, đặc biệt chuẩn bị cơ sở đón đầu các cơ hội từ các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã và đang ký kết, nên ngày càng có nhiều Doanh nhân đăng ký kinh doanh để tận dụng tối đa sự thuận lợi của quá trình hội nhập mang lại.

Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty TNHH

Tuy nhiên do việc phải đầu tư thời gian cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh nên nhiều Doanh nhân không có thời gian tìm hiểu thủ tục kinh doanh nên thường gặp nhiều câu hỏi như xin giấy phép kinh doanh cần giấy tờ gì? Xin giấy phép kinh doanh ở đâu?xin giấy phép kinh doanh hết chi phí bao nhiêu thủ tục đăng ký kinh doanh công ty TNHH như thế nào? ...

Cá nhân là công dân Việt Nam có thể đăng ký kinh doanh. Bước đầu tiên trong thủ tục đăng ký kinh doanh công ty TNHH là bạn phải chuẩn bị đầy đủ trong bộ hồ sơ cụ thể gồm đơn đề nghị đăng ký đăng ký kinh doanh kèm theo họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện và các giấy tờ kiên quan. Ngoài ra, ngành nghề kinh doanh cũng là yếu tố quan trọng khi bạn thành lập doanh nghiệp vì nó quyết định và chịu ảnh hưởng đến ý tưởng kinh doanh của bạn.Hơn thế nữa thì ngành nghề kinh doanh cũng cần phải đảm bảo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

Hiện nay có nhiều hình thức thành lập doanh nghiệp như công ty Cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên thành lập công ty TNHH một thành viên đang phổ biến hiện nay bởi tính gọn nhẹ trong cơ cấu tổ chức cũng như điều kiện, thủ tục đơn giản hơn so với công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên trở lên.Tuy nhiên nó cũng có một số mặt hạn chế như chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

Trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì có trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác.Như vậy, khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh công ty TNHH thì cần phải nắm rõ thông tin mà pháp luật ban hành để đảm bảo việc thành lập công ty được hớp pháp.