SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thị trường kiểm định hệ thống chống sét

Thị trường kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định hệ thống chống sét là ngành dịch vụ đã có ở nước ta từ lâu và hiện nay đang dần dần khẳng định vị thế, thị trường kiểm định đang ngày một mở rộng, không chỉ trong nước và tương lai có thể tiến xa ra nước ngoài. Việc này có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt như kinh tế, xã hội.

Thị trường kiểm định hệ thống chống sét hiện nay ở nước ta

Kiểm định hệ thống chống sét là một ngành dịch vụ đang phát triển ở nước ta gần đây. Nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tiến tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, nên cơ sở vật chất ngày càng được gia tăng, là cơ sở cho quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội sau này. Các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng được tập trung xây dựng, mà hệ thống chống sét là một trong những phần không thể thiếu đối với các công trình đó. Chính vì vậy ngành dịch vụ kiểm định hệ thống chống sét đang ngày một khẳng định được vị thế và vai trò của mình trong khối ngành dịch vụ trong nước, đem lại phần nào GDP cả nước, dù không lớn những cũng là những sự khởi đầu thuận lợi, tạo tiền đề cho một sự phát triển vững mạnh, lâu dài sau này.

kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định hệ thống chống sét là việc làm của những nhà chuyên môn nhằm đánh giá, kiểm tra khả năng hoạt động của các hệ thống chống sét trong những cơ sở hạ tầng được lắp đặt. Việc làm này đảm bảo cho cơ sở hạ tầng đó thoát khỏi sự đe dọa của những dòng sét tác động thẳng vào, vì khi hệ thống tác động thẳng vào cơ sở có hệ thống chống sét thì hệ thống này sẽ dẫn dòng sét đi xuống đất. Việc lắp đặt hệ thống chống sét cho các cơ sở hạ tầng luôn đi kèm với việc kiểm định, vì có kiểm định mới biết chắc chắn là cơ sở hạ tầng đó sẽ được an toàn.

Mở rộng thị trường kiểm định hệ thống chống sét

Với ý nghĩa to lớn và cơ hội phát triển ngày càng cao, ngành dịch vụ kiểm định  hệ thống chống sét đang và sẽ có cơ hội phát triển, mở rộng thị trường hơn nữa, tương lai không xa sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào GDP cả nước. Với vị thế ngày một gia tăng thì điều cần thiết là nên xây dựng đội ngũ nhân công lành nghề, đào tạo có bài bản và trang bị những công cụ phương tiện tiên tiến để ngành dịch vụ kiểm định hệ thống chống sét có những điều kiện phát triển vững vàng và mạnh mẽ. Mục tiêu trước mắt là mở rộng thị trường ra cả nước, để không một cơ sở nào cần phải thuê nguồn dịch vụ kiểm định từ nước ngoài, sau đó, khi đã vững chắc hơn về tay nghề thì có thể phát triển ra những khu vực lân cận, dần dần khẳng định vị thế của mình. Có thể thấy việc mở rộng thị trường kiểm định hệ thống chống sét không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về nhiều mặt khác, như khẳng định với nước bạn về sự phát triển về ngành dịch vụ của Việt Nam,..