• Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp ngày nay đi kèm với việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc thành lập là quyền của công dân còn việc đóng thuế thu nhập là trách nhiệm mà mỗi công dân phải tuân thủ.

 

Thành lập doanh nghiệp thực chất là một quá trình hình thành một doanh nghiệp mới. Đóng vai trò như sự xác lập của doanh nghiệp trên thị trường. Đi đôi với việc thành lập đó chính là việc doanh nghiệp phải đóng thuế thu nhập hay còn gọi là thuế doanh nghiệp.

Theo Luật về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 có quy định rằng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Quy định này chỉ ngoại trù đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình kinh doanh sản xuất nông nghiệp.

Đối với việc nộp thuế doanh nghiệp thì luật quy định rõ, đó là các doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân.

Người ta dựa vào doanh thu để tính thu nhập thuế. Doanh thu chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng. Trường hợp nếu là doanh thu ngoại tệ thì bắt buộc doanh nghiệp phải quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỉ giá hối đoái do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tời thời điểm phát sinh việc thu thuế doanh ngiệp.

Thực hiện đúng nghĩa vụ của doanh nghiệp thì hàng năm doanh nghiệp phải kê khai thuế.  Việc kê khai thuế là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần chủ động trong việc kê khai thuế và nộp đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất vào ngày 25/1 hàng năm.

Sau khi kê khai cần phải nộp thuế theo đúng nội dung đã kê khai hoặc theo quyết định của cơ quan thuế. Việc nộp thuế đối với toàn bộ quá trình thành lập doanh nghiệp chính là việc xác lập doanh nghiệp về mặt pháp lý trên thị trường.