• Sáng tạo
  • Thành lập Cục An ninh mạng trực thuộc Bộ Công an

Thành lập Cục An ninh mạng trực thuộc Bộ Công an

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Cục An ninh mạng trực thuộc Bộ Công an. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tới dự buổi lễ có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. 


Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy của Cục An ninh mạng trực thuộc Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang nồng nhiệt chúc mừng những thành tích, chiến công và sự trưởng thành về mọi mặt của tập thể cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng trong thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng khẳng định những thành tích, chiến công của lực lượng An ninh mạng đã tích cực góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục An ninh mạng cần khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình công tác; chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các bộ, ngành chức năng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới…

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ rõ lực lượng An ninh mạng cần chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt để tiếp tục hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động phối hợp với An ninh, Cảnh sát các nước xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án phòng thủ đối phó với tấn công mạng, vì an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và thế giới…