SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tham gia khóa huấn luyện an toàn bạn sẽ học được gì?

Tham gia khóa huấn luyện an toàn bạn sẽ học được gì?

Với bất kì ngành nào, trong quá trình làm việc cũng có rủi ro xảy ra. Nếu chúng ta không có kiến thức để tự phòng tránh cho mình thì hậu quả rất nghiêm trọng. Mỗi năm các công ty đều tổ chức cho nhân viên tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động. Các bạn nên tham gia bởi khóa huấn luyện ngắn hạn đem lại cho bạn rất nhiều kiến thức bổ ích.

Đối với lãnh đạo, người quản lý trực tiếp, cán bộ an toàn lao động thời gian học từ 30 đến 48 giờ. Đây là những người trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn, kiểm soát người lao động trong suốt quá trình làm việc. Những kiến thức họ nhận được từ khóa học là: Các kiến thức cơ bản về an toàn trong lao động. Các quy định của pháp luật về an toàn lao động. Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng luật an toàn lao động. Là lãnh đạo, người quản lý rất nhiều người lao động khác, họ thật sự phải có chuyên môn về an toàn. Tính toán được các tai nạn, rủi ro có thể xảy ra, các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình làm việc. Từ đó có biện pháp xử lý kịp thời tránh xảy ra hậu quả lớn.

Đối với người lao động trực tiếp với máy móc, trang thiết bị, thời gian tham gia khóa huấn luyện an toàn chỉ khoảng 16h. Với khoảng thời gian đó, mọi người sẽ được học kiến thức chung về an toàn lao động, các quyền và nghĩa vụ cần thực hiện để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, mọi người còn được học cách phòng tránh các tai nạn dễ xảy ra, cách xử lý khi gặp tai nạn. Người lao động thường rất ít quan tâm tới các quyền lợi của mình khi có tai nạn xảy ra như bồi thường, bảo hiểm...Đây là yếu tố rất quan trọng mà người lao động nên biết rõ nhất để có thể đảm bảo đúng quyền lợi cho mình khi có tai nạn.

Tóm lại, các kiến thức từ khóa huấn luyện an toàn đều giúp các bạn rất nhiều trong công việc. Vậy nên, hãy dành ra một khoảng thời gian nhỏ tham gia thay vì bỏ phí khoảng thời gian đó cho những việc không có ích.