SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực thi luật pháp

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực thi luật pháp

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đang được sửa đổi để thay thế luật hiện hành, trong đó có các quy định về quyền và cơ chế để các DN tham gia từ giai đoạn hình thành chính sách cho đến soạn thảo và thi hành các VBQPPL ở cấp trung ương và cả địa phương.

DN góp ý tại hội thảo Vai trò của DN trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

DN góp ý tại hội thảo Vai trò của DN trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

CôngThương - Góp ý còn mang tính hình thức

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó giám đốc VCCI tại TP.HCM - cho biết: Theo kết quả phản hồi mới nhất từ 212 DN được VCCI khảo sát cho thấy, 20% sẵn sàng góp ý tất cả các dự thảo luật, kể cả khi nội dung ít liên quan; 45% sẽ tham gia nếu vấn đề liên quan mật thiết đến hoạt động kinh doanh; 32% tham gia nếu các quy định chưa hợp lý, gây khó khăn cho DN; chỉ 4% không có nhu cầu tham gia góp ý. Đặc biệt, các DN được hỏi đều cho rằng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi góp ý qua các tổ chức đại diện, như thông qua các hiệp hội ngành nghề, VCCI.

Từ kết quả này cho thấy các DN rất quan tâm đến việc góp ý cho các dự thảo luật nhưng trong thực tiễn tham gia xây dựng chính sách và pháp luật, nhiều ý kiến của DN đã không được tiếp thu hoặc DN góp ý nhưng không có ý kiến phản hồi giải thích từ phía cơ quan ban hành văn bản pháp luật. Thậm chí, nhiều DN đã nghiên cứu công phu, góp ý tích cực với các nội dung rất xác đáng được cộng đồng DN ủng hộ nhưng khi văn bản pháp luật khi ban hành không hề có sự thay đổi. "Có khi văn bản pháp luật đó có hiệu lực, áp dụng vào thực tế thì gặp vướng mắc như ý kiến DN đã góp ý, các cơ quan ban ngành mới tổ chức hội thảo lấy ý kiến DN, sau đó mới sửa đổi", ông Liêm cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch- Hội xuất nhập khẩu Đồng Nai, quy trình xây dựng văn bản pháp luật ở địa phương thường các sở, ban ngành tham gia vào đề xuất chính sách, soạn thảo VBQPPL, nếu có tham gia của hiệp hội thì chủ yếu là đoàn luật sư được mời tham gia. Còn DN không được tham gia dù họ chính là đối tượng chịu tác động ảnh hưởng từ quy định đó. Kết cục là DN chỉ còn cách lên tiếng kiến nghị khi bị ảnh hưởng quyền lợi nhưng lại là sau khi văn bản pháp luật đã ban hành, kiến nghị xong chờ sửa đổi nếu có.

Ông Tuấn dẫn chứng: Thông tư 219/2013 của Bộ Tài chính yêu cầu đối với DN mới thành lập năm 2014, điều kiện để sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, tính thuế theo phương pháp khấu trừ là DN phải đầu tư máy móc thiết bị ghi trên hóa đơn 1 tỉ đồng không phân biệt ngành nghề kinh doanh. Trong khi đó, có rất nhiều DN mới thành lập là đơn vị thương mại, dịch vụ, tư vấn nên việc đầu tư ban đầu không cần thiết phải mua sắm tài sản đến 1 tỉ đồng. Hệ quả là Thông tư 219 không chỉ làm giảm sự cạnh tranh giữa các DN hoạt động lâu năm và DN mới thành lập mà kìm hãm sự phát triển của DN. Dù DN đã nhiều lần góp ý nhưng vẫn không thấy thay đổi.

Nâng cao vai trò của DN, địa phương 

Ông Hoàng Văn Sơn, Trưởng Văn phòng luật sư VNC, cho rằng dự án xây dựng Luật Ban hành VBQPPL ra đời là thực sự cần thiết nhằm đơn giản thủ tục hành chính, chống sự chồng chéo. Tuy nhiên, luật này cần phải có những bước tiến mạnh mẽ hơn. Đó là bãi bỏ thẩm quyền ban hành VBQPPL của bộ, cơ quan ngang bộ; giảm bớt nghị định của Chính phủ, tăng cường pháp lệnh và luật; việc soạn thảo luật phải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Cần tăng cường trách nhiệm của cơ quan thẩm định VBQPPL và thẩm quyền cho Cục Kiểm tra văn bản. Các cơ quan này sẽ có trách nhiệm xem xét, quyết định ý kiến góp ý nào phù hợp với thực tiễn khi có những mâu thuẫn để đảm bảo tính khách quan và tính thống nhất của các văn bản trên cùng một quốc gia.

Ngoài ra, vai trò của DN, địa phương là hết sức quan trọng đối với việc xây dựng các văn bản luật, pháp lệnh tại địa phương đó, vì các văn bản này tác động trực tiếp tới các DN trú đóng trên địa bàn. Vì thế HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nên cơ cấu các hiệp hội DN đóng trên địa bàn vào Hội đồng tư vấn chính sách pháp luật của địa phương và phải gửi văn bản xin ý kiến của các tổ chức đại diện này. Có như thế các cơ quan nhà nước tại địa phương mới hiểu rõ được tâm tư, nguyện vọng của các DN đóng trên địa bàn.

Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có 16 chương, 158 điều (Tăng 4 chương, 63 điều so với luật năm 2008), quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.