• Công nghệ
  • Tăng cường đào tạo nhân lực nòng cốt phát triển KHCN

Tăng cường đào tạo nhân lực nòng cốt phát triển KHCN

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam nhanh chóng xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ trong 5 - 10 năm tới tạo nền tảng nòng cốt cho đội ngũ phát triển KHCN của đất nước.

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với Viện Hàn lâm  Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam về việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về KHCN.

Theo báo cáo, trong 2 năm gần đây, Viện đã công bố gần 3.000 công trình khoa học, tăng 36% so với năm 2012. Hiện Viện đang khẩn trương xây dựng Trung tâm Vệ tinh Quốc gia bằng nguồn vốn ODA đến năm 2018 sẽ phóng vệ tinh chế tạo tại Nhật Bản và đến năm 2020 sẽ phóng vệ tinh chế tạo tại Việt Nam, xây dựng thành công ngành công nghệ vệ tinh tại Việt Nam...

Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia Công nghệ gen thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.
Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia Công nghệ gen thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.

Bên cạnh những thành công đó, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức như việc sắp xếp các doanh nghiệp còn lại gặp nhiều khó khăn do nợ đọng kéo dài, không có khả năng thanh toán, không xác định được tài chính công nợ do chuyển đổi lãnh đạo nhiều lần…

Trao đổi trong buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Bộ KHCN cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu có cơ chế, chính sách ưu đãi trong việc thu hút, trọng dụng nhân tài. Đặc biệt, trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Viện nhanh chóng xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ trong 5 - 10 năm tới để tạo nền tảng cho đội ngũ nòng cốt phát triển KHCN của đất nước.

Cùng đó, với nhiệm vụ giám sát và phản biện của mình, Mặt trận tổ quốc Việt Nam sẽ cùng Bộ KHCN đưa vào chương trình giám sát và phản biện việc thực hiện Luật KHCN trong giai đoạn phát triển sắp tới.