Trang chủ » Tại sao phải nộp thuế khi thành lập doanh nghiệp?

Tại sao phải nộp thuế khi thành lập doanh nghiệp?

(Ngày đăng: 14-07-2016 12:07:20)
icon facebook   icon google plus  
Đóng thuế là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp. Đóng thuế vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp.

 

Thuế doanh nghiệp là gì? Nói một cách dễ hiểu đó chính là loại thế được tính bằng phần trăm lợi nhuận, phần trăm doanh thu của doanh nghiệp. Việc đánh thuế được quy định cụ thể cho từng đối tượng, từng ngành nghề khác nhau.

Hoặc cũng có thể hiểu đây là loại thuế mà doanh nghiệp bồi hoàn cho những ưu đãi mà Nhà nước đã dành cho doanh nghiệp kể từ khi thành lập doanh nghiệp. Nhà nước ưu đã doanh nghiệp thông qua cơ sở hạ tầng, chính sách pháp luật hoặc các ưu đãi khác liên quan đến chương trình và tiến độ phát triển của doanh nghiệp.

Việc áp dụng thu thuế doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo được một khoản thu cho Nhà nước. Khoản thu này sẽ được đầu tư lại thông qua cơ sở hạ tầng, chính sách pháp luật, các công trình công cộng, các chương trình vì cộng đồng của đất nước.

Đồng thời thông qua giá trị thuế mà doanh nghiệp nộp, Nhà nước sẽ nắm bắt và bao quát được tình hình phát triển kinh tế của đất nước, tạo cầu nối cho doanh nghiệp và Nhà nước. Bên cạnh đó, chính sách thu thuế sẽ tạo được sự công bằng cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, qua quá trình thu thuế hoặc các chính sách miễn giảm thuế sẽ giúp doanh nghiệp nước ngoài quan tâm và đầu tư vào Việt Nam. Thúc đẩy nhanh chóng quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, tăng cường sự giao lưu và hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài.

Như vậy, có thể thấy rằng việc nộp thuế khi thành lập doanh nghiệp là một nghĩa vụ, trách nhiệm mà mọi doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ. Nó không chỉ là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước mà còn là môi trường cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, sản xuất.