SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Sổ bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân

Sổ bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân

Theo thông tin mà cơ quan BHXH đưa ra thì từ năm 2017, người lao động được trả sổ BHXH để tự mình quản lý. Và theo đó thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện đem sổ bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân theo đúng quy định được ban hành.

Có rất nhiều vấn đề liên quan đến BHXH mà mọi người không thể hiểu rõ được. Vì thế mà khi dịch vụ bảo hiểm xã hội ra đời đã giúp mọi người có thể nắm được thông tin một cách cụ thể nhất.

Sổ bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân

Theo quy định thì việc sổ bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân khi công  nhân nghỉ việc hay là trả lại sổ để công nhân tự mình quản lý là điều mà  người sử dụng lao động cần phải làm. Nhưng, quy định trả sổ bảo hiểm xã hội như thế nào?

Đối với trường hợp công nhân nghỉ việc

Với trường hợp này thì trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công nhân nghỉ việc thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ, giấy tờ bên cơ quan BHXH để thực hiện việc trả sổ BHXH cho công nhân. Nếu sau 30 ngày mà doanh nghiệp vẫn không trả sổ và cũng không có thông báo nào khác đến công nhân thì công nhân có quyền khiếu nại lên công đoàn của doanh nghiệp hay thanh tra lao động thuộc Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để được hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Theo luật BHXH quy định thì sổ bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân và nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định thì cơ quan chức năng sẽ có hình thức xử phạt thích đáng.

Đối với trường hợp trả sổ BHXH cho công nhân quản lý

Theo quy định mới thì năm 2017, cơ quan BHXH ban hành quy định trả sổ BHXH cho công nhân để công nhân tự quản lý. Theo đó thì thay vì trước đây, sổ BHXH của công nhân sẽ do doanh nghiệp quản lý thì bây giờ công việc đó sẽ do công nhân tự làm. Khi công nhân được trả lại sổ BHXH thì công nhân sẽ giữ các chứng từ gốc còn chứng từ điện tử sẽ được cơ quan BHXH  lưu trên hệ thống. Vì thế, trong trường hợp công nhân làm mất sổ thì vẫn có thể làm thủ tục cấp lại sổ theo quy định. Tuy nhiên, việc trả sổ BHXH cho công nhân giữ cũng có một số vấn đề cần quan tâm chính là nếu sổ BHXH thất lạc thì sẽ ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH. Vì thế cho nên, việc trả sổ BHXH cho công nhân giữ cũng đang được cơ quan chức năng xem xét để đưa ra phương án hợp lý nhất.

Có thể nói,việc sổ bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân được cơ quan BHXH quy định rõ ràng. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp doanh nghiệp vẫn cố tính không trả sổ BHXH cho công nhân, dẫn đến việc ảnh hưởng đến quyền lợi mà công nhân được hưởng.