SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những yếu tố góp phần tạo nên sự phát triển vận tải biển

Những yếu tố góp phần tạo nên sự phát triển vận tải biển

Vận tải biển có thể được xem là một phương thức chuyển hàng quan trọng nhất trên nền kinh tế thế giới hiện nay, và nếu có thể phát triển được ngành nghề này thì Việt Nam có thể đạt được những bước tiến lớn về phong độ kinh tế của mình.

Bất cứ một quốc gia nào hiện nay trên thế giới khi muốn phát triển nền kinh tế đối ngoại, phát triển những hoạt động mua bán quốc tế và xuất nhập khẩu thì cũng đều cần đến vận tải đường biển để có thể thực hiện những hoạt động này hiệu quả. Và tốt hơn hết là nên dùng vận tải biển được phát triển bởi chính nước mình thì sẽ mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế hơn.

Đối với Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để có thể phát triển vận chuyển đường biển, đầu tiên có thể kể đến những thế mạnh về tự nhiên. Với đường bờ biển bao quanh, chúng ta có thể tạo nên rất nhiều những cảng biển để phục vụ cho ngàng vận tải phát triển. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực có khả năng đi biển, có kinh nghiệm với biển cả cũng hết sức dồi dào, đây sẽ là một yếu tố quan trọng để phát triển vận tải đường biển.

Về kinh tế, Việt Nam có nhu cầu lớn về thị trường vận chuyển biển, những doanh nghiệp lớn, những chuyến hàng xuất nhập khẩu hay mua bán hàng hóa đều cần phải được diễn ra thường xuyên để có thể hoạt động tốt nhất. Và điều này hoàn toàn có thể đảm bảo cho vận tải biển nước ta đủ điều kiện để hoạt động và phát triển một cách hiệu quả.

Tuy nhiên điểm yếu chính là hoạt động đầu tư không hiệu quả, khả năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý không tốt dẫn đến vận tải biển của nước ta vẫn còn khá nhiều những trắc trở để có thể phát triển một cách tốt nhất, nhanh chóng và vững chắc nhất. Hiện nay vận tải biển nước ta vẫn còn khá nhiều những sự chi phối từ các doanh nghiệp nước ngoài.