Trang chủ » Những lưu ý về hợp đồng bán doanh nghiệp tư nhân

Những lưu ý về hợp đồng bán doanh nghiệp tư nhân

(Ngày đăng: 18-10-2017 14:27:38)
icon facebook   icon google plus  
Khi tiến hành làm hợp đồng bán doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải lưu ý rất nhiều vấn đề để có thể đảm bảo là việc thành lập doanh nghiệp tư nhân được hợp pháp.

Tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp là cách tốt nhất để bạn có thể giải quyết các công việc mà mình đang chưa biết nên giải quyết như thế nào cho hợp pháp. Đó là lý do mà nhiều người đang có xu hướng tìm đến dịch vụ này để có thể có được sự hỗ trợ một cách tốt nhất đối với các giấy tờ và thủ tục pháp lý.

Những lưu ý về hợp đồng bán doanh nghiệp tư nhân

Thực tế hiện nay thì việc soạn thảo hợp đồng bán doanh nghiệp tư nhân có thể được thực hiện với các hợp đồng bán toàn phần, bán một phần trong doanh nghiệp tư nhân… Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân là hợp đồng có sự thỏa thuận giữa các bên. Theo quy định thì bên bán sẽ có nghĩa vụ chuyển giao một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp tư nhân cho bên mua còn bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền cho bên bán là doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng bán doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm cơ bản sau:

- Thứ nhất, việc mua bán doanh nghiệp tư nhân thực chất là một hoạt động giao dịch mua bán tài sản . Vì vậy,theo những nguyên tắc chung thì  chủ doanh nghiệp tư nhân phải chuyển giao một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tư nhân cũng như quyền sở hữu doanh nghiệp cho bên mua và bên mua sẽ thanh toán tiền cho chủ doanh nghiệp tư nhân như thỏa thuận trong hợp đồng.

- Thứ hai, đối tượng của quan hệ mua bán này là doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp được xem  là một loại hàng hóa đặc biệt. Trong việc mua bán này thì tổ chức được coi là doanh nghiệp khi có các yếu tố như : tài sản để hoạt động kinh doanh;có cơ cấu tổ chức quản lý và  điều hành; Có quyền và nghĩa vụ hợp pháp được ghi trong điều lệ doanh nghiệp; Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động kinh doanh theo quy định.

- Thứ ba, chủ thể của hợp đồng bán doanh nghiệp tư nhân có bên mua và bên bán doanh nghiệp.

- Thứ tư, hình thức thể hiện của hợp đồng này là bằng văn bản. Trong hợp đồng thì chủ doanh nghiệp tư nhân và bên bán sẽ có những quy định và thỏa thuận hợp lý, có sự đồng thuận của cả hai bên trong giao dịch mua bán này. Đặc biệt, hợp đồng phải có chữ ký/dấu mộc của 02 bên để tránh những tranh chấp về sau.

Trên đây la những đặc điểm chung của hợp đồng bán doanh nghiệp tư nhân mà bạn cần phải nắm rõ khi tiến hành thực hiện hợp đồng đảm bảo cho đúng quy định.