Trang chủ » Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp gặp những vướng mắc nào?

Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp gặp những vướng mắc nào?

(Ngày đăng: 01-12-2017 11:18:19)
icon facebook   icon google plus  
Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp hiện nay vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề nhưng đây cũng đồng thời là những thách thức đặt ra đối với các cơ quan kiểm định, để từ đó có được những kinh nghiệm cũng như kiến thức chuyên môn tốt hơn về kiểm định an toàn cho hệ thống thiết bị công nghiệp có chất lượng và tốt hơn.

Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp là một ngành rất mới

Là một ngành nghề mới chỉ xuất hiện gần đây tại Việt Nam, tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất vẫn chưa có khái niệm về kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp. Điều này là một trong những điểm bất lợi cho ngành kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp hiện nay. Việc vừa phải xây dựng một quy trình hoàn chỉnh cho công việc vừa phải gây dưng niềm tin và uy tín đối với khách hàng. Đây vừa là một thách thức vừa là một cơ hội đối với ngành kiểm định an toàn đối với hệ thống thiết bị công nghiệp hiện nay.

kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Những vướng mắc gặp phải của kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Thiếu nguồn nhân lực: Hiện nay vấn đề thiếu nguồn nhân lực là một trong những vấn đề tồn tại rất nhiều tại hầu hết các ngành nghề của Việt Nam hiện nay, tuy nhiên không phải là vấn đề này không thể giải quyết được. Việc nâng cao mức thu nhập và đảm bảo môi trường lao động an toàn là một trong những giải pháp góp phần giúp vấn đề nguồn nhân lực có thể được giải quyết phần nào hiện nay.

Chưa có những hướng dẫn chuẩn: Việc hiện nay, vẫn chưa có các quy trình chuẩn là một trong những vấn đề khó khăn của kiểm định an toàn cho các thiết bị công nghiệp. Điều này đòi hỏi vấn đề đặt ra đó là các cơ quan nhà nước khi soạn thảo những văn bản có mục đích hướng dẫn quá trình kiểm định cần phải có những sửa đổi bổ sung dựa vào những góp ý thực tiễn mà các cơ quan kiểm định đã và đang gặp phải hiện nay.

Nhận thực của một số cơ sở vẫn còn giới hạn: Việc thay đổi nhận thực của con người là một vấn đề khó, tuy nhiên đây không phải là một điều không thể thực hiện được. Các cơ quan kiểm định có thể thực hiện được dựa vào việc xây dựng một chất lượng dịch vụ tốt nhất, đảm bảo thực hiện công tác kiểm định đúng theo yêu cầu của những cơ sở sản xuất có thiết bị công nghiệp cần kiểm định đã yêu cầu.

Tóm lại, trên đây chỉ một trong những khó khăn mà các cơ quan kiểm định an toàn đối thiết bị công nghiệp gặp phải. Tuy nhiên, không phải là không có một phương pháp giải quyết nào, cơ quan có thể dựa vào chất lượng dịch vụ của họ để tạo ra sự tin tưởng cho khách hàng, sự tin tưởng của khách hàng là một trong những lý do góp phần tạo nên thuận lợi trong quá trình hoạt động, làm việc của các cơ quan kiểm định cũng như những người kiểm định viên. Có thể nói chất lượng dịch vụ có thể giải quyết được tất cả mọi vướng mắc khó khăn của các cơ quan kiểm định gặp phải hiện nay.