SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Kiểm định an toàn bước quan trọng trong xây dựng

Kiểm định an toàn bước quan trọng trong xây dựng

Trong xây dựng, kiểm định an toàn là điều không thể bỏ qua, bởi lẽ môi trường xây dựng có rất nhiều thiết bị máy móc cần phải kiểm định an toàn để chúng ta có thể đảm bảo được sự an toàn cho người lao động trong môi trường này.

 

Việc đầu tiên ta cần tìm hiểu đó là khái niệm kiểm định an toàn là gì? Kiểm định an toàn là hoạt động phân tích, kiểm tra, xem xét và thử nghiệm nhằm đưa ra đánh giá một cách khách quan về tình trạng an toàn của những loại thiết bị do các đơn vị kiểm định được thực hiện theo quy định tiêu chuẩn kỹ thuật.

Vậy khi nào chúng ta phải kiểm định an toàn , hiệu chuẩn? Thứ nhất đó là đối với kiểm định kỹ thuật an toàn cần được chia ra những trường hợp: kiểm định an toàn lần đầu, kiểm tra an toàn định kỳ và kiểm trân toàn bất thường .Đây là những bước bắt buộc phải thực hiện một cách nghiêm ngặt, đúng quy trình, quy định trên các thiết bị lao động.

Việc kiểm định an toàn lần đầu là khâu quan trọng đánh giá các tiêu chuẩn, tình trạng hoạt động và tình hình kỹ thuật an toàn của các thiết bị nghiêm ngặt theo quy định quốc gia trước khi được đưa vào sử dụng, lắp đặt lần đầu. Kiểm định an toàn định kỳ là bước không kém phần quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn hay tiêu chuẩn đã đặt ra của các thiết bị kỹ thuật an toàn. Việc đánh giá một cách đúng đắn xác thực tình trạng của các thiết bị giúp phát hiện ra được những hỏng hóc hay sai xót để kịp thời thay thế, sửa chữa khi hết thời hạn sử dụng của các lần kiểm định trước.

Kiểm định an toàn bất thường là việc đánh giá tình trạng an toàn kỹ thuật theo các tiêu chuẩn quốc gia đã đặt ra và cần thực hiện một cách nghiêm ngặt, tiêu chuẩn đó theo các trường hợp như sau: sau khi đã thay đổi vị trí lắp đặt thiết bị kỹ thuật an toàn, sau khi thực hiện hoạt động kiểm tra, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp có ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng an toàn kỹ thuật của các thiết bị, khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc của cơ sở sử dụng, và đối với các thiết bị khi đã sử dụng các loại bình đã ngừng sử dụng.

Việc kiểm định an toàn là việc vô cùng quan trọng cần phải thực hiện đúng trình tự để đảm bảo sự an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn thiết bị.