• Chia sẻ
  • Khái niệm và chức năng của công ty kiểm định máy móc công nghiệp

Khái niệm và chức năng của công ty kiểm định máy móc công nghiệp

Rất nhiều câu hỏi đang được mọi người thường xuyên nhắc tới có liên quan tới công ty kiểm định máy móc công nghiệp. Trong đó, khái niệm và chức năng hoạt động của các đơn vị này vẫn nhận được nhiều sự tò mò nhất.

 

Các máy móc công nghiệp muốn đưa vào sử dụng cần được kiểm tra để xác định đạt yêu cầu theo quy định. Việc thực hiện kiểm tra do các công ty kiểm định thực hiện. Vậy công ty kiểm định là gì và chức năng của công ty này như thế nào?

Khái niệm về công ty kiểm định máy móc công. Công ty kiểm định máy móc công nghiệp là công ty chịu trách nhiệm kiểm tra, xác định chất lượng sản thiết bị sử dụng trong công nghiệp khi được yêu cầu kiểm định của cơ sở có thiết bị kiểm định hay của các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra an toàn lao động. Các công ty này phải được cấp phép sử dụng và phải có đầy đủ trang thiết bị để thực hiện việc kiểm định.

Chức năng của công ty kiểm định máy móc công nghiệp. Chức năng đầu tiên của công ty kiểm định đó là việc đánh giá sự an toàn của máy móc thiết bị công nghiệp. Bằng các dụng cụ và thiết bị chuyên dùng, các công ty kiểm định thực hiện kiểm tra độ an toàn khi làm việc cùng máy móc, thiết bị đó. Quá trình kiểm tra an toàn thường được thực hiện với các máy móc thiết bị có độ nguy hiểm cao khi làm việc. Công ty kiểm định sẽ kiểm tra các bộ phận như bỏ bảo vệ, các lớp cách điện hay cách nhiệt và các chi tiết khi làm việc có tính nguy hiểm cao để đánh giá xem thiết bị đó có an toàn khi sử dụng hay không. Tiếp theo là việc đánh giá hoạt động của thiết bị có đúng theo yêu cầu hay không. Việc kiểm định giúp xác định khả năng làm việc của thiết bị cũng như năng suất của thiết bị đó. Một chức năng nữa của công ty kiểm định giúp đảm bảo cho các công ty có máy móc thiết bị công nghiệp kiểm định theo quy định của nhà nước về an toàn lao động. Ngoài ra công ty kiểm định phải có nhiệm vụ thực thi các quy định về kiểm định máy móc trong công nghiệp và báo cáo kết quả kiểm định cho cơ quan chức năng.