SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Khoa học
  • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp liên doanh

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp liên doanh

Nếu bạn muốn thành lập một doanh nghiệp liên doanh nên tìm tới dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi là một giải pháp tối ưu nhất.

Tại đây bạn sẽ được tư vấn và hoàn thành hồ sơ thành lập doanh nghiệp liên doanh. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp liên doanh là thủ tục cần thiết và rất quan trọng để thành lập doanh nghiệp liên doanh.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp liên doanh bao gồm: Biên bản họp các cổ đông, thành viên trước thành lập công ty liên doanh, giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài, điều lệ công ty liên doanh nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty liên doanh nước ngoài.

dich- vu-thanh-lap-doanh-nghiep

Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty liên doanh nước ngoài, soạn thảo danh sách sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài, biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên công ty liên doanh nước ngoài, giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty liên doanh nước ngoài, quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty liên doanh nước ngoài, quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty liên doanh nước ngoài, sổ đăng ký thành viên sáng lập công ty liên doanh nước ngoài.

Không phải đơn giản mà có thể thành lập một doanh nghiệp liên doanh, chính vì thế mà dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.