SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Cùng với sự phát triển của kinh tế nhu cầu vật chất và tinh thần của người dân càng cao, nắm bắt được vấn đề này nhiều doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh lữ hành ra đời, nhưng để doanh nghiệp đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật trước hết doanh nghiệp phải có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Sở Kế hoạch đầu tư cấp. Vậy giấy phép doanh phải làm thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp? là một trong câu hỏi được đặt ra.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi có uy tín và năng lực hàng đầu trong lĩnh vực xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cũng như tư vấn các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên khắp các tỉnh thành đất nước.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Để được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nhằm đưa doanh nghiệp vào hoạt động, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, do cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch và doanh nghiệp biết.

Hồ sơ đăng ký bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Bản sao giấy đăng ký kinh doanh; Phương án kinh doanh lữ hành, tiếp theo là chương trình du lịch cho khách quốc tế và các Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, ngoài ra còn Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế. sau thời gian quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết; từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và văn bản đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch, sau thời gian quy định Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Tổng cục Du lịch thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý. Khi được cấp giấy phép doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh theo lĩnh vực mà mình đăng ký.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là một trong những giấy tờ quan trọng để đảm bảo việc kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp được hợp pháp và thuận lợi nhất.