SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Giải quyết trường hợp có hai sổ bảo hiểm xã hội

Giải quyết trường hợp có hai sổ bảo hiểm xã hội

Không ít người vì làm việc tại 02 công ty khác nhau nên có hai sổ bảo hiểm xã hội và điều này đã khiến họ gặp không ít khó khăn trong việc đóng BHXH cũng như tính thời gian tham gia BHXH.

Khi bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH thì bạn có thể liên hệ đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để đảm bảo việc thực hiện các giấy tờ và thủ tục được hiệu quả nhất.

Giải quyết trường hợp có hai sổ bảo hiểm xã hội

Với việc một  người có hai sổ bảo hiểm xã hội thì tùy theo từng trường hợp để có thể lựa chọn cách giải quyết khác nhau. Cụ thể như sau:

1. Hủy số sổ BHXH cũ

Với trường hợp này thì người tham gia BHXH có thể liên hệ cơ quan BHXH quận/huyện để thực  hiện  thủ tục yêu cầu hủy số sổ BHXH cũ. Nhưng, một điều cần lưu ý là khi bạn đã báo hủy số sổ BHXH cũ thì đồng nghĩa với đó là bạn phải không thừa nhận quá trình tham gia BHXH được đóng trong sổ, tức là không được hưởng các quyền lợi từ sổ BHXH cũ. Ngoài ra thì khi bạn có hai sổ bảo hiểm xã hội và muốn hủy số sổ BHXH cũ thì bạn phải chứng mình cho cơ quan BHXH biết là bạn có nhiều sổ và đem trực tiếp sổ đến cơ quan chức năng chứ cơ quan chức  năng sẽ không hỗ trợ hủy số sổ BHXH thông qua việc thông báo số sổ.

2. Gộp hai sổ lại làm một

Nếu trường hợp người tham gia BHXH có hai sổ bảo hiểm xã hội thì sẽ tiến hành thủ tục gộp 02 sổ lại thành một sổ gốc. Để làm thủ tục này thì người tham gia BHXH cần các giấy tờ sau:

- Mẫu tờ khai thông tin người tham gia BHXH theo quy định được ban hành

- Sổ  BHXH gốc và các sổ BHXH khác kèm theo.

Khi đã chuẩn bị đầy dủ giấy tờ thì người tham gia BHXH sẽ tiến hành liên hệ đến cơ quan BHXH thuộc Quận/huyện để làm thủ tục gộp hai sổ lại thành một sổ gốc. Thời gian được tính tham gia BHXH trong sổ gốc sẽ là tổng thời gian tham gia BHXH tại tất cả các sổ BHXH. Nếu trường hợp các sổ này có thời gian đóng trùng thì thời gian đó sẽ được tính 01 lần trong sổ gốc, những sổ còn lại sẽ được trả lại tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH  bao gồm người lao động và người sử dụng lao động. Đối với trường hợp người tham gia BHXH làm mất sổ cũ thì để tiến hành làm thủ tục gộp sổ BHXH thì phải làm thủ tục xin cấp lại sổ BHXH theo đúng quy định.

Trên đây là các phương án giải quyết việc một người tham gia BHXH mà có hai sổ bảo hiểm xã hội  để bạn có thể tham khảo. Và nếu bạn có thuộc trường hợp trên thì cũng có thể thực hiện một cách chính xác nhất.