SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Du lịch
  • Độ cao sẻ được tính bằng bản đồ vệ tinh trực tuyến online

Độ cao sẻ được tính bằng bản đồ vệ tinh trực tuyến online

Độ cao sẻ được tính bằng bản đồ vệ tinh trực tuyến online. Vệ tinh này sẽ cung cấp hình ảnh với độ nét và độ chính xác cao nhất ở Trung Quốc mà theo ông Song Chaozhi, sẽ giúp rất nhiều trong nỗ lực lập bản đồ vùng phía Tây của Trung Quốc

Độ cao sẻ được tính bằng bản đồ vệ tinh trực tuyến online. Vệ tinh này sẽ cung cấp hình ảnh với độ nét và độ chính xác cao nhất ở Trung Quốc mà theo ông Song Chaozhi, sẽ giúp rất nhiều trong nỗ lực lập bản đồ vùng phía Tây của Trung Quốc

Bản đồ vệ tinh trực tuyến online không gian. Cuối năm nay, Trung Quốc sẽ đưa vào không gian một vệ tinh có độ nét cao, có khả năng chụp ảnh liên tục bề mặt của trái đất từ 84 vĩ độ Nam tới 84 vĩ độ Bắc.

Cuối năm nay, Trung Quốc sẽ đưa vào không gian một vệ tinh có độ nét cao, một quan chức của Cục Quản lý khảo sát, lập bản độ và thông tin địa lý quốc gia cho biết.

Độ cao sẻ được tính bằng bản đồ vệ tinh trực tuyến online

Độ cao sẻ được tính bằng bản đồ vệ tinh trực tuyến online

Một vệ tinh viễn thám của Trung Quốc được phóng bằng tên lửa Long March-4B vào cuối năm 2008 (Ảnh: Xinhua) Phó Cục trưởng Cục Quản lý khảo sát, lập bản độ và thông tin địa lý quốc gia (Trung Quốc) Song Chaozhi đã thông báo tại một cuộc họp báo hồi gần đây, cho hay vệ tinh ZY 3 sẽ được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở phía bắc tỉnh Sơn Tây trên một quả tên lửa Long March 4B.

Sau khi được phóng thành công, vệ tinh sẽ hoạt động trong một quỹ đạo cùng độ cao khoảng 506km và có khả năng chụp ảnh liên tục về bề mặt của trái đất từ 84 vĩ độ Nam tới 84 vĩ độ Bắc.

Vệ tinh này sẽ cung cấp hình ảnh với độ nét và độ chính xác cao nhất ở Trung Quốc mà theo ông Song Chaozhi, sẽ giúp rất nhiều trong nỗ lực lập bản đồ vùng phía Tây của Trung Quốc, nơi mà thông tin địa lý còn khó khăn, để thu thập và cập nhật do điều kiện các thiết bị và công nghệ ở đây còn hạn chế.