SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập ra sao?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập ra sao?

Những điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập cơ bản cũng bao gồm một số yếu tố quan trọng về vốn và những người đại diện cũng như quản lý doanh nghiệp.

Tuy nhiên trước khi tiến hành thành lập một doanh nghiệp kế toán độc lập thì chúng ta cũng nên cân nhắc cẩn thận và đảm bảo mình có thể sở hữu đầy đủ những điều kiện này để tránh xảy ra trục trặc khi đang thành lập doanh nghiệp dở dang.

Doanh nghiệp kiểm toán độc lập là một doanh nghiệp kiểm toán kiểm tra và đưa ra ý kiến độc lập của mình về các báo các tài chính, đồng thời thực hiện các công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán. Đây là một công việc đòi hỏi chuyên môn và sự chính xác cao, do đó mà thành lập một doanh nghiệp hoạt động này cũng đòi hỏi nhiều điều kiện phức tạp. Tuy nhiên, hai điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập cơ bản nhất chính là về vốn và chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia vào quản lý và đại diện cho doanh nghiệp này.

dich vu thanh lap doanh nghiep gia re

Theo nghị định của Chính phủ quy định, một trong hai điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập cơ bản nhất chính là vốn pháp định. Vốn pháp định tối thiểu của một doanh nghiệp kiểm toán độc lập là 5 tỷ đồng tiền Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động doanh nghiệp này phải luôn duy trì vốn sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định này.

Ngoài vốn, thì điều kiện về người thành lập và quản lý doanh nghiệp này cũng được đòi hỏi khắt khe. Điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập là có ít nhất 5 kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề, trong đó ít nhất có 2 thành viên góp vốn. Bên cạnh đó, người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng Giám đốc của doanh nghiệp kiểm toán độc lập này phải là kiểm toán viên hành nghề.

Điều kiện về vốn và về chứng chỉ hành nghề của người tham gia thành lập doanh nghiệp là hai điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập cơ bản nhất mà một doanh nghiệp cần có để có thể nhận được giấy phép đăng ký thành lập. Ngoài ra, những quy định và thủ tục khác bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc liên hệ với dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ trọn gói của Kế toán Sài Gòn để chúng tôi giúp bạn nếu cảm thấy quá khó khăn và phức tạp. Thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, hợp pháp và tiết kiệm chi phí với dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói sẽ giúp bạn dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc khởi nghiệp của mình.