SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Khoa học
  • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Phú Nhuận

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Phú Nhuận

Nếu bạn đang muốn khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp tại Phú Nhuận hãy tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Phú Nhuận để có được dịch vụ thành lập doanh nghiệp tốt nhất.

Đã có rất nhiều khách hàng tin tưởng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Phú Nhuận và có những doanh nghiệp được thành lập và phát đạt.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Phú Nhuận sẽ cung cấp toàn bộ giấy tờ cần thiết của một doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, dấu tròn công ty, giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan công an cấp, điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty.

Khi thành lập doanh nghiệp, khách hàng cần chuẩn bị thông tin và các giấy tờ như: bản sao giấy CMND của các thành viên góp vốn, loại hình và tên doanh nghiệp dự kiến thành lập, địa chỉ trụ sở chính và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp dự kiến thành lập, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và số vốn góp, loại vốn góp để thành lập doanh nghiệp, thành viên góp vốn và tỷ lệ góp vốn của các thành viên đối với doanh nghiệp dự kiến thành lập.

Nhằm mang lại một giải pháp tốt nhất cho mọi doanh nghiệp khi thành lập chúng tôi đã hoàn thiện dịch vụ của mình để bạn luôn cảm thấy đơn giản và nhanh chóng nhất.