• Chia sẻ
  • Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp báo mua bán

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp báo mua bán

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp báo mua bán được quy định như thế nào, tiến hành ra sao là thắc mắc của rất nhiều nhà đầu tư khi tiến hành thành lập doanh nghiệp.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp sau khi được thành lập, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phải đăng thông tin trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết, báo điện tử trong 3 số liên tiếp.

thanh lap doanh nghiep gia re

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp báo mua bán là quy định của pháp luật mà tất cả các nhà đầu tư phải tuân theo khi sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Nếu không tuân thủ quy định này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính.

Bên cạnh việc chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ hợp lệ, đóng chi phí đăng ký thành lập doanh nghiệp đầy đủ, tiến hành khắc dấu và khai báo thuế đúng qy định thì việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp báo mua bán là một trong những thủ tục rất quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và hợp pháp.