SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghệ
  • Công ty thiết kế web chuyên nghiệp làm được gì cho website giáo dục?

Công ty thiết kế web chuyên nghiệp làm được gì cho website giáo dục?

Những webiste giáo dục cần phải có những yếu tố cơ bản và cần thiết, nhưng không phải công ty thiết kế web nào cũng là được điều đó.

Sau đây là những điểm nổi bật mà một công ty thiết kế web chuyên nghiệp mang lại cho khách hàng. Hãy chọn những Công ty thiết kế website chuyên nghiệp để cảm nhận sự khác biệt của website giáo dục. Trang web giáo dục không chỉ để những giáo viên vào mà còn có cả học sinh là nơi trao đổi giữa phục huynh và nhà trường. Do vậy, nên những trang web giáo dục cần được đầu tư một cách thích đáng nhất. Một Công ty thiết kế website chuyên nghiệp luôn đảm bảo những yếu tố cần thiết sauu cho webiste giáo dục:

công ty thiết kế web

- Giới thiệu của nhà trường

- Tin tức, hoạt động, thông báo từ phía nhà trường

- Hệ thống tài khoản người dùng: quản lý - giáo viên - học sinh

- Lớp học trực tuyến (E-learing): thông báo, tài liệu, bài giảng, slide, hỏi-đáp ... theo môn học, theo lớp học.

- Quản lý và số hóa dữ liệu điểm: quản lý điểm, hệ thống tính toán điểm và quá trình rèn luyện của học sinh đảm bảo một cách chính xác và minh bạch nhất

- Quản lý con người: giáo viên - nhân viên - học sinh

- Hệ thống thông báo SMS (Tin nhắn điện thoại) đến phụ huynh học sinh: thông báo điểm, thông báo họp phụ huynh, học phí...

- Diễn đàn trao đổi.

- Giới thiệu của nhà trường

- Tin tức, hoạt động, thông báo từ phía nhà trường

- Hệ thống tài khoản người dùng: quản lý - giáo viên - học sinh

- Lớp học trực tuyến (E-learing): thông báo, tài liệu, bài giảng, slide, hỏi-đáp ... theo môn học, theo lớp học.

- Quản lý và số hóa dữ liệu điểm: quản lý điểm, hệ thống tính toán điểm và quá trình rèn luyện của học sinh đảm bảo một cách chính xác và minh bạch nhất

- Quản lý con người: giáo viên - nhân viên - học sinh

- Hệ thống thông báo SMS (Tin nhắn điện thoại) đến phụ huynh học sinh: thông báo điểm, thông báo họp phụ huynh, học phí...

- Diễn đàn trao đổi.