Trang chủ » Chủ doanh nghiệp tư nhân có được trả lương không

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được trả lương không

(Ngày đăng: 29-09-2017 11:29:36)
icon facebook   icon google plus  
Lương không phải là vấn đề chỉ có người lao động quan tâm mà cả người chủ doanh nghiệp cũng quan tâm không kém. Một vấn đề đang được nhiều người thắc mắc chính là chủ doanh nghiệp tư nhân có được trả lương không? Vấn đề này có nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều nhau.

Nếu bạn không nắm  rõ các quy định hay trình tự thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp  thì tốt nhất là bạn nên tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự trợ giúp tốt nhất và nhanh chóng nhất cho công việc của mình.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được trả lương không

Theo bạn thì chủ doanh nghiệp tư nhân có được trả lương không?  Đây là một câu hỏi không dễ để trả lời. Vì nó còn tùy vào từng trường hợp người chủ doanh nghiệp đó là người chủ thực sự hay  là người được thuê làm chủ doanh nghiệp nữa. Với mỗi trường hợp thì vấn đề lương  sẽ khác nhau hoàn toàn.

Với người chủ doanh nghiệp thực sự

Vì doanh nghiệp tư nhân  được  quy định là không có tư cách pháp nhân và thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân. Và mọi hoạt động kinh doanh đều do chủ doanh nghiệp tư nhân tự quyết định, tự chịu trách nhiệm. Vì doanh nghiệp tư nhân được xem như tài sản riêng của chủ doanh nghiệp. Chính vì thế cho nên nếu việc kinh  doanh có lợi nhuận thì chủ  doanh nghiệp tư nhân sẽ được hưởng khoản lợi nhuận đó. Và ngược  lại, nếu việc kinh doanh thua lỗ thì nguời chủ là người phải chịu trách nhiêm mọi việc. Vì thế, khi là người  sáng lập nên doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp  tư nhân sẽ không được trả lương từ bất cứ  ai mà được hưởng lợi nhuận  từ công việc kinh doanh của mình.

Chủ doanh nghiệp tư nhân được thuê

Có nhiều trường hợp doanh nghiệp tư nhân sau khi thành lập  thì người thành lập không đứng ra làm chủ doanh nghiệp mà thuê một người khác đứng ra làm chủ, hay làm giám đốc công ty. Với trường hợp này thì thực ra, người chủ doanh nghiệp được thuê cũng là một người lao động. Và đã là người lao động thì phải được trả lương. Tuy nhiên, vấn để khác  ở đây là lương của chủ doanh nghiệp được thuê có thể sẽ được trả bằng một khoản cố định hàng tháng hay cũng có thể được trả bằng cách chia lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được hàng tháng. Như vậy, thì việc chủ doanh nghiệp tư nhân có được trả lương không sẽ được áp dụng trong trường hợp này là có. Bởi người  chủ này chỉ là người điều hành trên danh nghĩa.Mọi trách nhiệm và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp tư nhân vẫn do người sáng lập nên doanh nghiệp chịu trách nhiệm.

Nói tóm lại thì việc chủ doanh nghiệp tư nhân có được trả lương không sẽ còn tùy thuộc vào các trường hợp như trên để có thể đưa ra câu trả lời được chính xác nhất.