• Chia sẻ
  • Cách rải thuốc diệt chuột storm tiết kiệm

Cách rải thuốc diệt chuột storm tiết kiệm

Thuốc diệt chuột storm là loại thuốc diệt chuột siêu hiệu quả, những kho bãi, nhà cửa điều sử dụng nó để tiêu diệt và loại bỏ loài chuột. Tuy nhiên giá của nó khá cao lại là món ăn khoai khẩu của chuột nên cần biết cách rải thuốc cho tiết kiệm.

Để có thể rải thuốc diệt chuột storm hiệu quả và tiết kiệm thì bạn phải có kinh nghiệm về đặc tính của chuột và hiệu quả của thuốc. Với kinh nghiệm bán thuốc diệt chuột storm và làm dịch vụ diệt chuột. Thì cách sử dụng thuốc diệt chuột storm cần phải thực hiện theo các bước sau đây.

Đầu tiên là thuốc diệt chuột storm có hiệu quả bằng cách làm chuột bị nhiễm bệnh và chết. Nhưng trong thời gian chuột chết nó vẫn còn ăn thêm vài viên thuốc diệt chuột. Vì thế để đỡ tốn thuốc thì bạn nên rải thuốc theo dạng ngày cách ngày đối với khu vực nhiều chuột và rải cách 2 ngày với việc diệt chuột trong nhà.

Thuốc diệt chuột storm rất nhiều quả nên khi hết thuốc có nghĩa là chuột sẽ chết và còn thuốc nghĩa là chuột đã chết hết. Vậy nên bạn cứ rải cách ngày và kiểm tra xem thuốc diệt chuột storm còn hay hết. Nếu khi nào  bạn rải mà sau 1 tuần kiểm tra vẫn còn thuốc thì chuột ở khu vực bạn đã chết hết