SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các hình thức vận chuyển nội địa trong nước

Các hình thức vận chuyển nội địa trong nước

Có nhiều hình thức vận chuyển nội địa trong nước như vận chuyển đường bộ, vận chuyển đường sắt, vận chuyển đường hàng không, vận chuyển đường thủy nội địa.

Ở đây chúng tôi xin đề cập đến vận chuyển đường thủy nội địa thuộc hình thức vận chuyển nội địa. Trong vận chuyển đường thủy nội địa có vận chuyển đường sông và vận chuyển đường biển nội địa.

Đầu tiên chúng tôi xin phép được đề cập đến loại hình vận chuyển đường biển nội địa. Vận chuyển đường biện nội địa là vận chuyển bằng đường biển nhưng hàng hóa được trao đổi trong phạm vi trong nước. Vận chuyển đường biển nội địa khác hoàn toàn với vận chuyển đường biển quốc tế. Vận chuyển đường biển nội địa thường sử dụng chung các cảng sông. Tại các cảng sông này, hàng hóa được vận chuyển lên tàu và sau đó các tàu này di chuyển trên các sông nhỏ ra sông lớn rồi ra biển và đường biển chiếm quãng đường vận chuyển và thời gian vận chuyển lớn nhất. Sau đó các tàu thuyền này từ biển vào các nhánh sông lớn rồi vào các sông nhỏ rồi cập bến cảng sông để bốc dỡ hàng hóa.

Loại hình vận chuyển đường thủy thứ hai là loại hình vận chuyển đường sông. Hình thức vận chuyển này tất nhiên là sử dụng các cảng sông để làm nơi bốc dỡ hay tập kết hàng hóa lên tàu thuyền. Sau đó các tàu thuyền này từ các cảng sông di chuyển theo đường sông từ các nhánh sông nhỏ ra các sông lớn. Quãng đường di chuyển và thời gian di chuyển trên các sông là lớn nhất chiếm hoàn toàn (khác hẳn với vận chuyển đường biển nội địa là có sử đường biển trong vận chuyển). Sau đó từ các sông lớn này tàu thuyền sẽ vào các sông nhỏ để vào các cảng sông rồi mới tiến hành cập các cảng để bốc dỡ hàng hóa.

Tóm lại, cả hai hình thức trên đều sử dụng chung là các cảng sông và các nhánh sông nhỏ cũng như các sông lớn làm đường giao thông của mình. Đa số tàu thuyền vận chuyển đường thủy nội địa nói chung là những tàu có sức chứa hàng hóa quy mô nhỏ.