• Khoa học
  • Bố cáo thành lập doanh nghiệp có bắt buộc không?

Bố cáo thành lập doanh nghiệp có bắt buộc không?

Bố cáo thành lập doanh nghiệp có bắt buộc không? là điều mà nhiều những doanh nghiệp quan tâm.

Tìm hiểu thông tin bố cáo thành lập doanh nghiệp có bắt buộc không? là điều rất cần thiết đối với những người đang chuẩn bị thành lập doanh nghiệp. dịch vụ thành lập doanh nghiệp Sài Gòn Acc sẽ tư vấn giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Vậy bố cáo thành lập doanh nghiệp có bắt buộc không? Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc làm bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp được thành lập. Bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc của các doanh nghiệp sau khi thành lập, trong thời hạn ba mươi  ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhtheo điều 28 Luật Doanh nghiệp. Nội dung bố cáo thành lập doanh nghiệp gồm có: tên doanh nghiệp, trụ sở chính của doanh nghiệp, mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, vốn điều lệ.

Tuy rằng đơn giản nhưng là điều bắt buộc phải làm khi thành lập doanh nghiệp, đây cũng chỉ là bước đầu của khâu chuẩn bị các thủ tục thành lập doanh nghiệp. Bạn hãy lựa chọn một dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể giảm bớt khối lượng công việc khi thành lập doanh nghiệp.