SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Bạn biết gì về kiểm định an toàn hệ thống lạnh?

Bạn biết gì về kiểm định an toàn hệ thống lạnh?

Hệ thống lạnh là đối tượng đòi hỏi sự kiểm định an toàn chặt chẽ và nghiêm túc nhất, hoạt động này cần tuân thủ theo quy định của nhà nước về quy trình cũng như công cụ kiểm định để đảm bảo chất lượng cho hoạt động kiểm định.

 

Hệ thống lạnh là bộ phận quan trọng thiết yếu không thể thiếu trong cơ chế hoạt động của các thiết bị điều hòa hay làm lạnh. Khi thường xuyên kiểm định an toàn cho hệ thống lạnh, máy điều hòa hay làm lạnh sẽ được đảm bảo để vận hành tốt hơn.

Hệ thống lạnh còn tốt thì mới đáp ứng nhu cầu cần của con người khi sử dụng các thiết bị làm lạnh. Thế nên, nhằm đảm bảo tính lợi ích cho người dân, Bộ Lao Động- Thương binh xã hội đã đề ra văn bản chỉ thị về việc kiểm định an toàn cho  hệ thống lạnh. Trong văn bản qui định đối tượng áp dụng là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng hệ thống lạnh và các tổ chức trong hoạt động kiểm định an toàn các thiết bị.

Theo đó, các cơ quan kiểm định phải tuân theo quy trình kiểm định được đề ra trong chỉ định. Đầu tiên, phải tiến hành kiểm tra hồ sơ, lý lịch của hệ thống lạnh để xem xét tình trạng hiện tại và những lần thay thế, sửa chữa trước đó. Tiếp theo, cần tiến hành kiểm tra kỹ thuật bên ngoài và bên trong để đảm bảo tính kỹ càng cho thiết bị. Sau đó, kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm của hệ thống lạnh. Rồi đến bước kiểm tra vận hành để kiểm tra độ hoạt động của hệ thống lạnh còn tốt hay không. Cuối cùng, những người làm nhiệm vụ kiểm định an toàn sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá kết quả. Nếu cần thiết sẽ tiến hành làm mới hệ thống lạnh. Trong văn bản cũng lưu ý các quy trình chỉ được thực hiện đầy đủ khi các bước trước đó không gặp vấn đề gì và quá trình kiểm định phải được ghi lại rõ ràng.

Và đương nhiên trước khi đưa vào kiểm định an toàn cho hệ thống lạnh phải đảm bảo một số điều kiện cần thiết. Điều kiện cần đầu tiên đó là hệ thống lạnh đã ở trong tình trạng sẵn sàng đưa vào kiểm định. Thứ hai, điều kiện môi trường không có gì đặc biệt, phù hợp để đưa ra kết quả kiểm định chính xác nhất. Thứ ba, các hồ sơ, tài liệu của hệ thống lạnh phải đầy đủ. Cuối cùng, các điều kiện an toàn vệ sinh lao động phải được đảm bảo một cách triệt để.